2013/2014

KALENDARIUM WYDARZEŃ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

1 września 2013 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

 

2 września 2013 r.

Wystawa tematyczna "Złote myśli o książce..."

 

3 września 2013 r.

Wystawa tematyczna "Był sobie list..."

 

Wrzesień 2013 r.

Cykl 7 szkoleń dla uczniów chętnych do pomocy w aktywie bibliotecznym

 

11 września 2013 r.

Zajęcia czytelnicze "Czytaj książki - będziesz wielki!" dla klasy I b
(zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki, zasadami poszanowania książek,
utrwalenie terminów: biblioteka, bibliotekarz, księgarnia, księgarz)

 

16 września 2013 r.

Zajęcia czytelnicze "Czytaj książki - będziesz wielki!" dla klasy I a

 

8 października 2013 r.

Zajęcia dla klas V na temat bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności prawnej uczniów
w ramach przygotowań do VII Konkursu Wojewódzkiego "Bezpieczeństwo na piątkę"
- prowadzone przez panią policjantkę z Komendy Miejskiej Policji.

 

9 października 2013 r.

Szkolne Emilinacje VII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę" dla uczniów klas V

 

10 października 2013 r.

Zajęcia czytelnicze "Czytaj książki - będziesz wielki!" dla klasy I d

 

11 października 2013 r.

Zajęcia czytelnicze "Czytaj książki - będziesz wielki!" dla klasy I c

 

14 października 2013 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
O święcie wszystkich nauczycieli nie zapomnieli uczniowie sprawili nauczycielom
- bibliotekarzom wielką radość własnoręcznie wykonanymi jesiennymi bukietami :)
Dziękujemy!!!

 

21 października 2013 r.

Uroczyste podsumowanie szkolnych eliminacji VII Wojewódzkiego Konkursu
"Bezpieczeństwo na piątkę" dla uczniów klas V: I MIEJSCE - drużyna z klasy V d,
II MIEJSCE - drużyna z klasy V a, III MIEJSCE - drużyna z klasy V e

 

23 października 2013 r.

Obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa 2013
pod hasłem "Bezpieczeństwo on-line wymaga Twojego zaangażowania!"
(wystawa informacyjna, zapoznanie rodziców z komunikatem
w Dniu Otwartej Szkoły, kolportaż ulotek)

 

30 października 2013 r.

Uroczystość Pasowania na Czytelników uczniów klas II

 

31 października 2013 r.

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego "Sowia Poczta" dla uczniów klas IV
(wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych, przygotowanie pokonkursowej wystawy)

 

31 października 2013 r.

Zajęcia biblioteczne "Biblioteka - książka tu na ucznia czeka!" dla klasy II a
(zapoznanie z zasadami korzystania ze zbiorów, regulaminami bibliotecznymi),
na zakończenie których uczniowie dokonali pierwszych wypozyczeń

 

4 listopada 2013 r.

Wystawa tematyczna "Międzynarodowe Święto Misiów... nie tylko pluszowych"

Zajęcia biblioteczne "Biblioteka - książka tu na ucznia czeka!" dla klasy II c

 

5 listopada 2013 r.

Zajęcia biblioteczne "Biblioteka - książka tu na ucznia czeka!" dla klasy II b i klasy II d

 

7 listopada 2013 r.

Uroczyste podsumowanie szkolnych eliminacji Konkursu Fotograficznego "Ruch - obok nas"
(wręczenie dyplomów, albumów zdjęciowych i nagród książkowych)

 

Podsumowanie Miejskiego Konkursu Fotograficznego "Ruch - obok nas (zdjęcia czarno - białe)"
w Świetlicy Wspierająco - Integrującej PLUS w Kielcach. Sukces naszych wychowanków:
Gabriela Cudzik (klasa IV c) - III MIEJSCE, Patrycja Micek (klasa VI c) - III MIEJSCE
opiekun: pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

Uroczyste podsumowanie szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Moja ulubiona postać z bajki", organizowanego przez Europejskie Centrum bajki w Pacanowie
(wręczenie uczniom dyplomów i skromnych nagród)

 

8 listopada 2013 r.

Wystawa pokonkursowa prac fotograficznych laureatów Konkursu Fotograficznego
"Ruch - obok nas"

 

13 listopada 2013 r.

Powiatowe eliminacje VII Wojewódzkiegho Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę"
na terenie Targów Kielce - konkurencje: test wiedzy, jazda na rowerze, praca plastyczna.
Sukces naszych wychowanków: I MIEJSCE - zdobyła drużyna z klasy V d w składzie:
Jakub Tomczyk - kapitan, Jakub Lech, Bartosz Traczyk,
opiekun: pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

22 listopada 2013 r.

Wojewódzki finał VII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę"
- OLIMPIADA BEZPIECZEŃSTWA na terenie Targów Kielce.
Konkurencje: test wiedzy, jazda na rowerze, konkurencja pożarnicza,
praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, test wiedzy na temat
bezpieczeństwa w rolnictwie oraz kibicowanie fair-play.
Sukces naszych wychowanków: II MIEJSCE - zdobyła drużyna z klasy V d w składzie:
Jakub Tomczyk - kapitan, Jakub Lech, Bartosz Traczyk,
opiekun: pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

9 grudnia 2013 r.

Wystawa tematyczna "Święta, Święta..." w korytarzu przy bibliotece

 

11 grudnia 2013 r.

Wystawa prac konkursowych "Jak Miś Wojtek został żołnierzem..." uczniów klas III

 

7 stycznia 2014 r.

Wystawa okolicznościowa na temat Dnia babci i Dziadka

 

17 stycznia 2014 r.

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastyczno - Historycznego
"Jak Miś Wojtek został żołnierzem..." dla uczniów klas III
(wręczenie laureatom dyplomów i nagród Grand Prix)

 

24 stycznia 2014 r.

Wystawa okolicznościowa z okazji Walentynek - na temat międzynarodowych zwyczajów i tradycji

 

24 stycznia 2014 r. / 20 lutego 2014 r.

Wystawa prac konkursowych "Sowie Opowieści" uczniów klas II

 

30 stycznia 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Sieci dla wychowanków Świetlicy Szkolnej "Pod Słonkiem"

 

Luty/Marzec 2014 r.

Obchody Miesiąca Bezpiecznego Internetu 2014
pod hasłem "Razem tworzymy bezpieczny Internet"
(wystawy informacyjne dla uczniów i rodziców, kolportaż zakładek dla czytelników,
wywiadówka pedagogizująca na stronie internetowej biblioteki i pedagoga)

 

24 lutego 2014 r.

Podsumowanie Konkursu Plastyczno - Czytelniczego
"Sowie Opowieści" dla uczniów klas II
(wręczenie laureatom dyplomów, Orderów Sowy Poczytajki, zakładek i nagród Grand Prix)

 

Uroczystość oficjalnego przyjęcia uczniów klas V i VI do aktywu bibliotecznego "Sówki"
(wręczenie identyfikatorów, grafików pomocy i Kodeksów Sówki)

 

25 lutego 2014 r.

Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Świętokrzyska zima
w fotografice dziecięcej" w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach.
Sukces naszej wychowanki: Julia Czubat (VI b) - III MIEJSCE w kategorii klas IV - VI
opiekun: pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

26 lutego 2014 r.

Podsumowanie szkolnego etapu Konkursu Fotograficznego "Świętokrzyska zima
w fotografice dziecięcej" (wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych)

 

27 lutego 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzone dla uczniów klasy V b i V a
z wykorzystaniem prezentacji edukacyjnej "3... 2... 1... Internet"

 

24 marca 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzone dla uczniów klasy VI b
z wykorzystaniem prezentacji edukacyjnej "3... 2... 1... Internet"

 

31 marca 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzone dla uczniów klasy II a
z wykorzystaniem prezentacji edukacyjnej "3... 2... 1... Internet"

 

2 kwietnia 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzone dla uczniów klasy VI e
z wykorzystaniem prezentacji edukacyjnej "3... 2... 1... Internet"

 

8 kwietnia 2014 r.

Przeprowadzenie debaty międzyklasowej uczniów klas III - IV
"Obywatel to brzmi dumnie: moje prawa i obowiązki"
zorganizowana w ramach realizacji zadań Ogólnopolskiego Konkursu
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

 

Przeprowadzenie debaty międzyklasowej uczniów klas V - VI
"Społeczność szkolna - młodzi patrioci i obywatele",
zorganizowana w ramach realizacji zadań Ogólnopolskiego Konkursu
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

 

9 kwietnia 2014 r.

Przeprowadzenie debaty międzyklasowej uczniów klas I - I "Obywatelski alfabet:
O - jak Obowiązki Obywatela, P - jak Państwo Prawa, S - jak Sympatyczne Społeczeństwo""
zorganizowana w ramach realizacji zadań Ogólnopolskiego Konkursu
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

 

Wystawa "Mój przyjaciel jest niepełnosprawny" - prezentacja prac dzieci w Dniu Otwartej Szkoły

 

23 kwietnia 2014 r.

Wystawa okolicznościowa z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

 

29 kwietnia 2014 r.

Zajęcia profilaktyczne z elementami biblioterapii dla uczniów klas V i VI
"Jestem bezpiecznym Cyberobywatelem", promujące zasady bezpieczeństwa
podczas korzystania z nowych technologii (ZAJĘCIA OTWARTE DLA NAUCZYCIELI)

 

30 kwietnia 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzone dla uczniów klasy III e
z wykorzystaniem prezentacji edukacyjnej "3... 2... 1... Internet"

 

12 maja 2014 r.

Wystawa okolicznościowa z okazji Dnia Matki

 

Zajęcia czytelnicze "Witajcie w świecie Sowy Poczytajki" dla grupy 6-latków
z Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach (zwiedzanie biblioteki, promowanie
zasad poszanowania książek i bezpiecznego korzystania z Internetu, zabawy ruchowe)

 

14 maja 2014 r.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie przeprowadzone dla uczniów klasy III a
z wykorzystaniem prezentacji edukacyjnej "3... 2... 1... Internet"

 

19 maja 2014 r.

Uroczyste podsumowanie Konkursu Literackiego "Sieciakowe bajki Sowy Poczytajki"
(wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych)

 

27 maja 2014 r.

Wystawa prac konkursowych "Nasza Mama Czarodziejka" uczniów klas II

 

29 maja 2014 r.

Turniej Czytelniczo - Kulturalny klas V "Z książką za pan brat...
Krzysztof Kamil Baczyński - poeta czasu kurz" - rozgrywki międzyklasowe
organizowane przez nauczycieli - bibliotekarzy i wychowawców klas V.
I MIEJSCE - klasa V A, II MIEJSCE - klasa V B, III MIEJSCE - klasa V C i V D

 

30 maja 2014 r.

Wystawa okolicznościowa "Wakacje, wakacje... już niebawem"

 

28 maja 2014 r. / 2 czerwca 2014 r.

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego dla uczniów klas II "Nasza Mama Czarodziejka...
wyczaruje każdą bajkę" (wręczenie dyplomów, nagród, słodkości i laurek dla mam)

 

2 czerwca 2014 r.

Organizacja Konkursu Plastycznego "Zdrowe Sporciaki - Bezpieczne Sieciaki" dla uczniów
klas I - III w czasie Festynu Rodzinnego "Żyj zdrowo i kolorowo" z okazji Dnia Dziecka

 

25 czerwca 2014 r.

Uroczyste podsumowanie pracy aktywu bibliotecznego "Sówki" w roku szkolnym 2013/2014
(przyznanie tytułów honorowych, wręczenie dyplomów, albumów fotograficznych)

 

Podsumowanie pracy młodych dziennikarzy z Warsztatów Dziennikarskich Kota Szpalty
dla uczniów klas V i VI (wręczenie certyfikatów dziennikarzy młodzieżowych,
albumów fotograficznych oraz wydań gazetki "Ka'Baczek" i "Szpaltoteka"

 

26 czerwca 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów uczestnikom kursów e-learningowych dla klas II - VI
na temat bezpiecznego Internetu:
"Bezpieczna przygoda w Internecie" - kurs ukończyło 20 uczniów,
"Poznajemy bezpieczny Internet" - kurs ukończyło 9  uczniów,
"3... 2... 1... Internet" - kurs ukończyło 21 uczniów,
"Co się stało z Mimi?" - kurs ukończyło 13 uczniów,
"Lekcja bezpieczeństwa" - kurs ukończyło 14 uczniów.

 

27 czerwca 2014 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.
Przyznanie dyplomów za najwyższą liczbę wypożyczeń  17 uczniom z klas II - VI