Dekalog Cyfrowego Obywatela

 

DEKALOG CYFROWEGO OBYWATELA – MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 

   Dekalog cyfrowego obywatela zawiera dziesięć najważniejszych zdaniem uczniów praw
i obowiązków użytkowników Internetu. Dekalog został przygotowany przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet na podstawie zgłoszeń uczniów. Zgłoszenia zawierały informacje, jak rozumieją oni swoje prawa i obowiązki w kontekście korzystania z Internetu. Akcję przeprowadzono w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu 2013, który wówczas był obchodzony pod hasłem „Serfuję. Respektuję”.

 

PRAWA W INTERNECIE:

 

 1.  Mam prawo czuć się bezpiecznie  w sieci.

 2. Mam prawo do współtworzenia Internetu.

 3. Mam  prawo  do  wyrażania  w  sieci  własnych poglądów i opinii.

 4. Mam  prawo  do  ochrony  własnego  wizerunku w Internecie.

 5. Moje dane podlegają ochronie danych osobowych.

 6. Mam prawo do korzystania z  rzetelnych źródeł i informacji.

 7. Mogę pobierać programy z otwartą licencją, słuchać udostępnianej muzyki, oglądać legalne filmy.

 8. Mam prawo do poszerzania swojej wiedzy poprzez korzystanie z gier edukacyjnych, portali tematycznych i kursów on-line.

 9. Mam prawo do rozrywki w sieci.

 10. Mam prawo do komunikowania się z innymi Internautami.

 

OBOWIĄZKI W INTERNECIE:

 

 1. Szanuję innych użytkowników Internetu i traktuję ich tak, jak chcę, żeby oni traktowali mnie.

 2. Przestrzegam praw autorskich.

 3. Nie używam Internetu, aby szkodzić innym.

 4. Korzystam z Internetu z rozwagą i ostrożnością.

 5. Mam obowiązek stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec ludzi poznanych w sieci oraz informacji w niej znalezionych.

 6. Nie używam Internetu, aby kraść.

 7. Nie używam sieci do oszukiwania, nie wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby w Internecie było jak najwięcej prawdziwych informacji.

 8. Mam obowiązek zachowania kultury w swoich wypowiedziach w sieci.

 9. Mam obowiązek brać odpowiedzialność za swoje działania w Internecie.

 10. Mam obowiązek informować dorosłych o tym, co mnie zaniepokoi w Internecie.

 

Dekalog (w postaci plakatu oraz nagrania audio)
dostępny jest do pobrania na stronie DBI w sekcji Multimedia:

http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/multimedia.html