Regulamin wypożyczalni

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

 

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie klas II – VI.

 

2. Każdy uczeń może wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

 

3. Należy przestrzegać terminu zwrotu książek.

 

4. Wypożyczone książki należy szanować.

 

5. Książki zagubione lub zniszczone uczeń powinien odkupić.

 

6. W bibliotece obowiązuje cisza.