Regulamin czytelni

 

REGULAMIN CZYTELNI:

 

 

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

3. Teczki, plecaki i ubrania wierzchnie należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

5. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

6. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

7. Książek i czasopism nie wolno niszczyć.

8. Wykorzystane materiały oddaje się bibliotekarzowi.