"Kodeks Sówki"

 

REGULAMIN AKTYWU BIBLIOTECZNEGO – „KODEKS SÓWKI”:

 

 1. Aktyw biblioteczny  pracuje  pod  kierunkiem  nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych.

 2. Członkami  aktywu zostają  chętni  uczniowie z klas V i VI, którzy  świadomie 
  i  odpowiedzialnie   pragną uczestniczyć  w  pracy  na  rzecz  biblioteki  szkolnej.

 3. Warunkiem  przyjęcia  do  aktywu jest  dobrowolne  zgłoszenie  się  i  zobowiązanie się
  do  systematycznej  współpracy.

 4. Przeszkolenie w wymiarze 1 h pod kierunkiem bibliotekarza oraz pełna zaangażowania współpraca w wymiarze co najmniej 10 dni wyznaczonych w grafiku (okres próbny), upoważnia ucznia do otrzymania miana „Sówki” oraz identyfikatora aktywu bibliotecznego.

 5. Zadania  powierzone  członkom  aktywu  powinny  być  realizowane  w  wyznaczonym  terminie.

 6. Uczniowie pracujący w aktywie bibliotecznym dbają o kulturę osobistą, z szacunkiem odnoszą się do bibliotekarzy, czytelników i użytkowników biblioteki oraz do siebie nawzajem.

 7. Członkowie  aktywu  mogą  korzystać  z  przywileju  wypożyczania  książek  w  zwiększonej   ilości  na  okres  uzgodniony  z  bibliotekarzem.

 8. Wyróżniający  się  członkowie  aktywu będą  nagradzani na zakończenie roku szkolnego.

 9. Członkowie  aktywu  nie  wypełniający  swoich  obowiązków  będą  skreślani  z  listy  aktywu  bibliotecznego.