Struktura i zbiory

STRUKTURA I KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI

 

 

„Nasza biblioteka oferuje wszystko to,

co potrzebne jest młodym odkrywcom do

poznania i zrozumienia wielkiego świata…”

 

 

Strukturę lokalową Naszej Biblioteki tworzy wypożyczalnia i czytelnia wraz z częścią magazynową (łączna powierzchnia: 125 m²).

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek – lektur obowiązkowych, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. Księgozbiór  Biblioteki liczy około 25 tys. książek

Wszystkie książki ułożone są według działów, a w obrębie danego działu zastosowany jest układ alfabetyczny. Beletrystyka ułożona jest zgodnie z Podziałem Literatury Pięknej dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Szkolnej, natomiast literatura popularno – naukowa według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Cały księgozbiór Biblioteki jest skatalogowany. Biblioteka posiada katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, księgozbioru podręcznego czytelni, ilustrowany katalog literatury dziecięcej. Katalogi kartkowe były prowadzone do czerwca 2007 roku. Obecnie księgozbiór wprowadzany jest do programu komputerowego MOL – Biblioteka szkolna i niedługo udostępniony będzie w wersji on-line.

Zbiory udostępnianie są na miejscu w czytelni, wypożyczane do domu, komplety książek i materiałów są również udostępniane do pracowni przedmiotowych. W miarę posiadanych środków, a także otrzymywanych darów, księgozbiór jest stale aktualizowany pod kątem potrzeb i zainteresowań Naszych czytelników.

W wypożyczalni znajduje się m. in. strefa wolnego dostępu do księgozbioru, gdzie uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki z następujących działów: baśnie, bajeczki i wierszyki, opowiadania dla najmłodszych, książki przygodowe i obyczajowe, historyczne i wojenne, fantastyka, literatura anglojęzyczna, komiksy. Miłośnicy zwierząt mogą znaleźć odpowiednią lekturę w dziale „Zwierzyniec”, a majsterkowicze, podróżnicy i osoby ciekawe świata  najchętniej sięgają na półki opatrzone hasłem „Chcesz wiedzieć, jak…”.

W czytelni znajduje się udostępniany na miejscu księgozbiór podręczny, czyli: encyklopedie, słowniki, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, a także czasopisma. Tytuły prasowe dla dzieci to m. in. Victor Junior, Kumpel, Miś, Świerszczyk, Płomyczek, Cztery Łapy, Bravo Sport, Komputer Świat, itp. Prasa dla dorosłych użytkowników Naszej Biblioteki obejmuje takie tytuły, jak: Echo Dnia, Głos Nauczycielski, Wychowawca, Biblioteka w Szkole, Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji, Świetlica Szkolny oraz liczne tytuły z zakresu nauczania konkretnych przedmiotów szkolnych.

Biblioteka posiada również bogatą kolekcję zbiorów audiowizualnych: kaset magnetofonowych, kaset video, płyt CD i DVD. Materiały obejmują m. in. programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, przygodowe filmy dla dzieci i młodzieży, ekranizacje lektur szkolnych i baśni, nagrania muzyczne i inne. Spory telewizor, odtwarzacz płyt DVD oraz magnetowid sprawiają, że nauczyciele wraz z klasami chętnie odwiedzają Naszą czytelnię, aby skorzystać ze wspomnianych zbiorów w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami.

W czytelni mieści się również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w skład którego wchodzą 4 stanowiska komputerowe z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, ksero, skaner, drukarka oraz zestaw programów multimedialnych do nauki matematyki, języka polskiego oraz języków obcych.

 

 

KSIĘGOZBIÓR:

Obecnie księgozbiór liczy około 25 tysięcy woluminów, na które składają się między innymi:

 • lektury szkolne,
 • encyklopedie, leksykony, słowniki,
 • literatura naukowa i popularno-naukowa,
 • literatura pedagogiczna,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa,
 • literatura regionalna,
 • literatura związana z Unią Europejską.

 

WYDAWNICTWA REGIONALNE (dot. WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO):

 • albumy,
 • informatory,
 • przewodniki,
 • mapy,
 • plany miast.

 

WYDAWNICTWA – UNIA EUROPEJSKA:

 • albumy,
 • informatory,
 • przewodniki,
 • mapy.

 

CZASOPISMA:

 • Victor Junior,
 • Kumpel,
 • Miś,
 • Świerszczyk,
 • Echo Dnia,
 • Głos Nauczycielski,
 • Wychowawca,
 • Biblioteka w Szkole,
 • Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji.

 

ZBIORY SPECJALNE:

 • edukacyjne programy multimedialne,
 • płyty CD z programami edukacyjnymi,
 • płyty DVD z adaptacjami lektur szkolnych oraz filmami dla dzieci i młodzieży,
 • kasety VHS z programami edukacyjnymi  oraz adaptacjami lektur szkolnych, filmami historycznymi, itd.,
 • kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi.

 

DOKUMENTY SZKOLNE:

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach,
 • Programy autorskie,
 • Szkolny zestaw programów nauczania na poszczególne lata edukacji,
 • Szkolny zestaw podręczników na poszczególne lata edukacji,

 

 

PODZIAŁ LITERATURY PIĘKNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:

 

B – Baśnie, legendy, podania

Bw – Bajeczki i wierszyki

F – Powieści i opowiadania fantastyczne

H – Powieści i opowiadania historyczne

Ob – Powieści i opowiadania obyczajowe

Op – Opowiadania dla najmłodszych

P – Powieści i opowiadania przygodowe, podróżnicze

Pd – Poezja, dramat

Prz – Powieści i opowiadania przyrodnicze

Pw - Powieści i opowiadania o drugiej wojnie światowej

 

PODZIAŁ LITERATURY POPULARNO – NAUKOWEJ

WEDŁUG UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ:

 

0 – Dział ogólny

1 – Filozofia

2 – Religia. Religioznawstwo

3 – Nauki społeczne

4 – …………………………..

5 – Matematyka. Nauki przyrodnicze

6 – Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo

7 – Sztuka. Rozrywki. Sport

8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

9 – Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia