Galeria ICIM

   Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej cieszy się dużą popularnością wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także rodziców. Dzieci mają możliwość wzbogacania wiedzy
i rozwijania zainteresowań, dzięki dostępowi do multimedialnych zasowbów Internetu oraz gier edukacyjnych, natomiast dorośli zyskują profesjonalne stanowisko pracy, dzięki nowoczesnemu sprzętowi, aktualnemu opragramowaniu i kompetentnej pomocy ze strony nauczycieli
- bibliotekarzy.
   Ponadto ICIM pod opieką nauczycieli - bibliotekarzy jest zaangażowane w wiele różnych akcji, promujących bezpieczeństwo użytkowników w Internecie, m. in.:

  • obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, połaczone z szeroką kampanią informacyjną,
  • obchody Miesiąca Bezpiecznego Internetu, połączone z szeroką kampanią informacyjną,
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Sieci dla uczniów klas I - VI, wychowanków Świetlicy Szkolnej, przedszkolaków,
  • realizację kursów e-learninowych przez uczniów klas II - VI na temat bezpieczeństwa w Sieci, udostepnionych na platformie Fundacji Dzieci Niczyje: "Poznaj bezpieczny Internet", "Bezpieczna przygoda w Internecie", "3... 2... 1... Internet", "Lekcja bezpieczeństwa", "Co się satło z Mimi?",
  • realizację kursów e-learningowych dla profesjonalistów przez nauczycieli : "Dziecko w Sieci",
  • prowadzenie zajęć dla klas I - III "Bezpieczny Internet z Sową Poczytajką" w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela,
  • organizację konkursów plastycznych i literackich na temat bezpieczeństwa w Sieci, np. "Bezpieczny Internet z Sową Poczytajką", "Zdrowe Sporciaki - Bezpieczne Sieciaki", "Sieciakowe bajki Sowy Poczytajki", itp.