Aktyw biblioteczny

W pracach bibliotecznych nauczycielom pomaga aktyw biblioteczny, tzw. „Sówki”, w skład którego wchodzą uczniowie klas V – VI, odpowiednio przeszkoleni do obsługi czytelników. Grupa "Sówek"
z roku na rok jest coraz liczniejsza, a chwile wspólnie spędzone w bibliotece są wypełnione efektywną pracą, nauką oraz wesołą zabawą...