Bezpieczny Internet z Sową Poczytajką

 

Plan pracy
BEZPIECZNY INTERNET Z SOWĄ POCZYTAJKĄ dla klas I – III
na rok szkolny 2014/2015

 

Cele zajęć:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju zainteresowań i wyobraźni uczniów,
 • wzbogacanie oraz rozszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego i mądrego korzystania
  z komputera i Internetu,
 • zaznajomienie dzieci z internetowym savoir-vivrem,
 • wykształcenie umiejętności unikania zagrożeń wirtualnego świata: niebezpiecznych kontaktów, niebezpiecznych treści, kradzieży danych osobowych, infekcji sprzętu
  przez wirusy, itp.,
 • promowanie postawy odważnego przeciwstawiania się szeroko rozumianej przemocy w Sieci,
 • kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny informacji znalezionych w Internecie
  jako źródła wiedzy,
 • wskazanie dzieciom twórczych sposobów wykorzystania wolnego czasu,
 • doskonalenie umiejętności pracy z komputerem, próby własnej twórczości literackiej
  i plastycznej,
 • stworzenie uczniom możliwości do osiągania sukcesów i samorealizacji.

 

Tematyka zajęć:


1. Spotkanie organizacyjne z zabawami integracyjnymi. Czas realizacji: 1 godz.

2. I  POZIOM  WIEDZY  na  podstawie  kursu  e-learning:  „ Poznaj  bezpieczny  Internet”.
Czas realizacji: 12 godz.

 • Zapoznanie z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi Internetu. (I i II moduł kursu)
 • Jak bezpiecznie udostępniać swoje dane w Sieci i kontaktować się ze znajomymi.
  (III i  IV moduł kursu)
 • Zasady  kulturalnego  i  mądrego  korzystania  z  usług  oraz  wiadomości  dostępnych
  w Internecie. (V i VI moduł kursu)
 • Komputer nie zastąpi Przyjaciela, czyli jak uniknąć uzależnienia od Sieci i ustrzec sprzęt przed wirusami. (moduł VII i VIII kursu)
 • Podsumowanie wiadomości zdobytych w trakcie kursu: przygotowanie krzyżówki na  temat Internetu. Przyznanie uczniom dyplomów ukończenia kursu e-learningowego „Poznaj bezpieczny Internet”.

3. II   POZIOM   WIEDZY   na   podstawie    kursu   e-learning:    „Bezpieczna   przygoda  
z Internetem”. Czas realizacji: 12 godz.

 • Co wiesz o Internecie i czy wiesz jak chronić swoje dane w Sieci? (I i II moduł kursu)
 • Jak ustrzec się niebezpiecznych treści i ryzykownych znajomości w Internecie?
  (III i IV moduł kursu)
 • Podaj pomocną dłoń, czyli jak przeciwstawić się przemocy wirtualnej i nie uzależnić się
  od komputera? (V i VI moduł kursu)
 • Sposoby na dokonywanie bezpiecznych rodzinnych zakupów w Sieci. (VII moduł kursu)
 • Podsumowanie wiadomości zdobytych w trakcie kursu: przygotowanie pracy plastycznej
  pod tytułem „Bezpieczny Internet z Sową Poczytajką”. Przyznanie uczniom   dyplomów  ukończenia   kursu   e-learningowego   „Bezpieczna  przygoda   z Internetem”.

4. III  POZIOM  WIEDZY  na  podstawie  kursu  e-learning:   „ 3…  2...  1...  Internet”. Czas realizacji: 12 godz.

 • Czy dobry żart w wirtualnym świecie jest faktycznie mądry? (I i II moduł kursu)
 • Znajomi – Nieznajomi, Małe zdjęcie – duży problem, czyli o anonimowości w  Sieci.
  (III i IV moduł kursu)
 • Moja praca domowa – jak mądrze selekcjonować informacje znalezione w Internecie?
  (V moduł kursu)
 • Komputeromania – jak jej uniknąć? (VI i VII moduł kursu)
 • Podsumowanie wiadomości zdobytych w trakcie kursu: przygotowanie autorskiego kodeksu z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Przyznanie uczniom dyplomów ukończenia kursu e-learningowego „3… 2… 1… Internet”.

5. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów „Bezpieczny Internet z Sową Poczytajką”. Czas realizacji: 1 godz.

 

Przewidywane efekty:

 • wzrost  poziomu  wiedzy  na  temat  bezpiecznego  i  mądrego  korzystania  z  komputera 
  i Internetu,
 • znaczna poprawa kompetencji w zakresie obiektywnej oceny zasobów Internetu
  jako źródła wiedzy,
 • kulturalne i mądre funkcjonowanie w ramach wirtualnych społeczności,
 • wykazywanie empatii oraz odwagi podczas zajmowania stanowiska sprzeciwu wobec przemocy w Sieci,
 • zwiększenie umiejętności w zakresie pracy z komputerem,
 • wzrost ambicji i motywacji do działania.

 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.

Zajęcia skonstruowano w oparciu o Platformę e-learningową Fundacji Dzieci Niczyje
– Kampania „Dziecko w Sieci”.


Zajęcia odbywają się w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.


Nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)